Cephe uygulama projesi ve detay proje

Dış cephe uygulama projesi ve detay projesi oluşturulması

  • Mevcut konsept cephe projesinin uygulama projelerinin oluşturulması
  • Oluşturulan cephe sistemi ve cephe malzemesinin uygulanabilirlik açısından değerlendirilmesi, gerekli revizyonların yapılması
  • Hazırlanan uygulama projesinin çeşitli ölçeklerde detay , nokta detay çizimlerinin yapılması
giydirme dış cephe uygulama firması

E: novon[a]novonsystems.com