İhale - Sözleşme süreci yönetimi

Dış cephe ihalesi ve dış cephe sözleşmesi süreçleri yönetimi

  • İhaleye katılan firmaların verdikleri tekliflerin ihale katılım şartları ve teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi
  • İhaleye katılan alt yüklenicilerin ön yeterliliğinin değerlendirilmesi
  • İhaleye katılan firmalardan teklif toplanması
  • İhaleye katılan firmaların verdiği tekliflerin değerlendirilmesi
  • Önceden hazırlanan sözleşmenin değerlendirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması
  • Detaylı dış cephe yapım sözleşmesi hazırlanması
giydirme dış cephe uygulama firması

E: novon[a]novonsystems.com